Efter 70 år stänger Färg och form butiken

Publicerad
Annons

"Skulptören Bror Hjorth blev på lördagen anmäld för polisen av grosshandlare Erhard Carlsson i Djursholm. Enligt hr Carlssons mening äro nämligen en del av de verk Hjorth för närvarande utställer hos Färg och Form sårande för tukt och sedlighet." Detta stod att läsa i denna tidning i april 1935. Den då unga konstnärsgruppen Färg och Form hade just förlagt sin galleriverksamhet till nya lokaler på Malmtorgsgatan vid Brunkebergstorg. Två konstaplar begav sig efter anmälan till salongen för att syna de små skulpturerna, föreställande man och kvinna i olika nakna omfamningar, som väckt sådant anstöt hos grosshandlaren. Av allt att döma sårades även konstaplarna i sin tukt och sedlighet för de meddelade skulptören att åtal var att vänta om inte konstverken avlägsnades. Hjorth plockade bort fyra av skulpturerna och succén var givetvis ett faktum. Trots, eller kanske på grund av, de tomma piedestalerna tillströmmade publiken i sådan omfattning att man nödgades uppta en avgift på 50 öre, så att den seriöst
intresserade publiken skulle få plats. "Vi leva väl inte i medeltiden", undrade en förgrymmad Ivar Lo-Johansson, som saknade skulpturerna och befann sig i vimlet, intervjuad av SvD.

Det var länge sedan svensk polis ägnade sig åt praktisk konstkritik. Dylika ingrepp tillhör en svunnen tid, vill man hoppas. Inte medeltid, men ej heller långt därifrån, om vi utgår från en mental tideräkning. Konstsalongen Färg och Form har sina rötter i denna tid, vilket säger åtskilligt om dess ålder och arv. Galleriet bildades av en skara konstnärer, främst målare, som förenades genom sin vilja att uppvisa och sälja sina alster, en reaktion på det kärva klimat som stukade konsten och dess utövare i början av 30-talet. Till gruppen hörde bland andra Albin Amelin, Gideon Börje, Sven Erixon, Eric Hallström, Axel Nilsson och Bror Hjorth.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons