Annons

Effektivitet ger inte alltid önskad effekt

Produktivitet är inte tillräckligt för organisationer som vill bli framgångsrika – de måste även fungera effektivt. Men effektivitet är en bedömningsfråga som skiftar med perspektivet. Det som anses vara positivt för organisationen kan för utomstående upplevas som negativt.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Varje år får tiotusentals studenter vid svenska universitet och högskolor lära sig att skilja mellan begreppen effektivitet och produktivitet. Effektivitet betyder att göra rätt saker; produktivitet (eller ”inre effektivitet”) däremot att göra saker rätt. Studenterna får lära sig att effektivitet är viktigast, eftersom den organisation som bara satsar på produktivitet riskerar att producera varor eller tjänster som det inte finns tillräcklig efterfrågan på. För organisationer som vill bli långsiktigt framgångsrika räcker det inte med produktivitet; de måste fungera effektivt.

Denna skillnad mellan effektivitet och produktivitet har inte alltid varit särskilt viktig. I det tidiga 1900-talet, när intresset för management ökade och Frederick Winslow Taylor och Henri Fayol publicerade sina anagementrekommendationer, var det självklart att ökad produktivitet var någonting bra; för företag lika väl som för anställda och samhället i stort. I sin bok ”Industriell och allmän administration” (1916) nämner Fayol visserligen i förbigående att det förstås måste finnas avsättning för företagets produkter (”om det inte finns någon avsättning för produkterna går företaget i konkurs”), men samtidigt tycks han ha betraktat det som självklart att produktivitet bidrar till effektivitet. För Fayol var en effektiv organisation en god och samhällsnyttig organisation. Produktivitet och effektivitet var samma sak – och någonting bra.

Annons
Annons
Annons