SnowdenEffektiva Orwell-referenser i Snowden-thriller

Joseph Gordon-Levitt som Snowden.
Joseph Gordon-Levitt som Snowden. Foto: Jürgen Olczyk

Edward Snowdens avslöjande blir i Oliver Stones händer en listig film – snygg, hyfsat tempostark och förtätad.

Publicerad
Annons

I mars 1933, efter bara någon månad i regeringsställning, skrev det nationalsocialistiska partiet om den tyska lagstiftningen och gav den egna maktapparaten långtgående befogenheter att övervaka landets medborgare genom telefonavlyssning och brevkontroll. Av detta följer inte nödvändigtvis att alla vetgiriga maktutövare är nazister. Men det indikerar att vi bör förhålla oss avvaktande till deras försäkringar om att allt detta informationsinsamlande sker i det lovvärda syftet att göra världen trygg och säker för den övervakade befolkningen.

Detta av främst två skäl. Det ena är att systematisk massövervakning per definition innebär ett inskränkande av den enskilde medborgarens frihet och följaktligen är exakt vad diktaturer sysslar med. Det andra är att underrättelseorganisationer i enlighet med sin natur gör det de gör i så stor omfattning och så effektivt som möjligt så länge ingen tillsynsmyndighet drar i tyglarna. Ett överskott av information anses sällan vara ett ohanterligt problem, hellre för mycket än för litet; det som saknar relevans precis just nu kan komma väl till pass längre fram.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons