Annons

”Effektbristen börjar bli akut i vissa städer”

Om Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftigt krävs det att vi återigen investerar i våra elnät, skriver liberalerna Said Abdu, Helena Gellerman och Arman Teimouri.

Under strecket
Publicerad
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 1
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 1
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Sverige anses sedan länge ha ett av de bästa systemen i världen för försörjning med el. Det har länge varit en viktig konkurrensfördel för ökat välstånd, men nu står vi inför stora utmaningar som kan få allvarliga konsekvenser. Underinvesteringar och kapacitetsbrist hotar allt från enskilda hushåll till konkurrenskraften i den elintensiva industrin, och ytterst hela samhällets funktion. Enligt statliga Svenska kraftnät med ansvar för det svenska stamnätet har kapacitetsbrist blivit en av de viktigaste frågorna att lösa. I städer som Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala börjar effektbristen bli akut. När batteritillverkaren Northvolt undersökte etablering av en ny fabrik i Sverige föll alternativet att förlägga den i Västerås bland annat på att elnätskapaciteten inte var tillräcklig. Acceptansen för avbrott är låg, det visar inte minst höstens situation på Gotland där avbrott i leveranserna fått privatkunder och företag att reagera starkt. Läget är mycket oroande.

Annons
Annons
Annons