Aktieanalys

Björn Rydell: Edgeware: Ännu en vinstvarning

Streamingbolaget Edgeware skickade i går kväll ut en vinstvarning. Aktien faller handlöst på beskedet. Försäljningen sjunker rejält under andra kvartalet. Finns det risk att bolagets teknologi håller på att bli obsolet?

Uppdaterad
Publicerad
Edgeware utvecklar och säljer produkter som möjliggör högkvalitativ streaming av TV och video. TV-server från Edgeware installeras långt ut i näten, exempelvis i telestationer. Ju närmare kunden desto bättre streaming, hävdar bolaget.
Edgeware utvecklar och säljer produkter som möjliggör högkvalitativ streaming av TV och video. TV-server från Edgeware installeras långt ut i näten, exempelvis i telestationer. Ju närmare kunden desto bättre streaming, hävdar bolaget.

Edgeware (8,40 kr) är ett bolag som vi på Börsplus har skrivit om ett antal gånger tidigare. Bolaget noterades i december 2016 och har som noterat bolag avlämnat 10 rapporter (11 om vi räknar med den kommande Q2-rapporten).

I går kväll vinstvarnande bolaget för fjärde (!) gången sedan noteringen. Det är uruselt. Intäkterna för det andra kvartalet 2019 förväntas ligga i intervallet 28 till 34 Mkr.

Under Q2 2018 uppgick försäljningen till 50 Mkr. Det innebär ett intäktstapp på −32 till −44 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Aktien faller på beskedet och är i skrivande stund ned 30 procent.

Nedan följer en sammanställning på hur försäljningen utvecklats på kvartalsbasis sedan noteringen.

Den preliminära försäljningsprognosen visar att intäkterna faller handlöst.

  • Intäktstappet beror på svag efterfrågan av Edgewares Content Delivery Network (CDN) affär med telekomoperatörer i Västeuropa. Denna del har historiskt sett utgjort en stor del av koncernens intäkter.
  • Edgeware gör även bedömningen att den minskade efterfrågan kommer fortsätta påverka bolaget på kort sikt, det vill säga under andra och tredje kvartalet 2019.
  • Att den europeiska marknaden går dåligt är extra bekymmersamt för Edgeware då regionen EMEA, alltså Europa, Mellanöstern och Afrika utgjorde 70 procent av bolagets intäkter 2018.

Ett annat av Edgewares problem är det stora fåkundsberoendet. De fem största kunderna utgjorde 63 procent av omsättningen 2018. Bolagets största kund stod för knappt 20 procent. Det är sällan bra att vara beroende av ett fåtal kunder. Speciellt inte när produkterna är sällanköpsvaror som i Edgewares fall.

Bolaget har under en tid pratat om att bredda kundbasen. Hitintills har detta gått för långsamt och inte gett effekt. Införsäljningsprocessen är i vissa fall ganska lång tidsmässigt.

Branschbedömare menar att marknaden som Edgeware adresserar växer cirka 20 procent årligen. Detta är tillväxttal som Edgeware inte varit i närheten av på flera år.

Det är uppenbart att Edgeware fortsätter att tappa marknadsandelar. Vad beror tappet på? Det enkla svaret skulle kunna vara att de konkurrerande teknikerna helt enkelt är bättre. Teknologirisken är för en lekman i sammanhanget inte helt lätt att bedöma.

  • Edgewares erbjudande är centrerat kring egenbyggda leveransnätverk där kunden själv äger utrustningen. Edgeware hävdar att detta ger en lägre totalkostnad relativt konkurrerande lösningar.
  • Trendens tycks dock vara att allt fler kunder väljer att köpa denna funktionalitet som en tjänst (SaaS) från globala spelare som Amazon Web Services eller Akamai, delvis för att slippa investera i egen hårdvara.

Vd Karl Thedéen som tillträdde i februari 2018 har under de senaste åren även initierat ett besparingsprogram och sänkt kostnaderna. Det är visserligen bra. Men är det verkligen rätt strategi att ”spara” sig ur krisen? Nåväl, bolaget gör tillväxtsatsningar men hittills har detta inte gett avtryck i räkenskaperna.

I samband med noteringen tog Edgeware in en del pengar. Nettokassan per den 31 mars 2019 uppgick till 161 Mkr motsvarande 5,40 kr per aktie. Den finansiella ställningen är än så länge god. Bolaget talar en del om förvärv.

I januari i år gjorde bolaget slag i saken och förvärvade Cavena som är verksamma inom undertextning. Köpeskillingen om 8 Mkr vittnar om att Cavena är ett litet bolag. Att Edgeware skulle göra något förvärv nu när huvudverksamheten presterar dåligt känns fel. Samtidigt är Edgeware i stort behov av att minska volatiliteten mellan enskilda kvartal och bredda produktportföljen ytterligare.

Observera att tabellen nedan inte är vår prognos för huvudscenariot – utan snarare det man behöver tro på som investerare för att Edgeware ska vara en attraktiv aktieplacering.

Edgeware
Börskurs: 8,40 kr
Antal aktier (miljoner): 30,0
Börsvärde: 252 Mkr
Nettokassa: 161 Mkr
VD Karl Thedéen
Styrelseordförande Michael A. Ruffolo
SvD Börsplus huvudscenario
2018 2019E 2020E 2021E
Omsättning 232 175 201 231
- Tillväxt -2,1% -24,5% 15,0% 15,0%
Rörelseresultat -9 -28 -11 12
- Rörelsemarginal -3,9% -16,0% -5,5% 5,0%
Resultat efter skatt -7 -19 -8 9
Vinst per aktie -0,22 -0,63 -0,27 0,30
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Avkastning på eget kapital -3% -8% -4% 4%
Operativt kapital/omsättning 20% 19% 18% 17%
P/E -38,3 -13,3 -31,1 28,0
EV/EBIT -10,0 -3,3 -8,2 7,9
EV/Sales 0,4 0,5 0,5 0,4

Prognoserna ovan skall alltså mest ses som ett räkneexempel. Om vi antar att 2019 blir ett svagt år men att Edgeware därefter kan växa 15 procent årligen samtidigt som marginalen når 5 procent, då finns ingen vidare större uppsida i aktien.

Det mesta talar för att 2019 blir ännu ett svagt år för Edgeware. Bolaget kommunicerade ingen prognos för rörelseresultatet i det andra kvartalet. Men antar vi samma bruttomarginal (73 procent) och rörelsekostnader (39,5 Mkr) som i första kvartalet 2019. Så tyder det på en rörelseförlust kring 15–20 Mkr.

Börsplus slutsats

Edgewares verksamhet är i sin natur volatil. Men att Edgeware fortsätter tappa marknadsandelar är uppenbart. Även visibiliteten i verksamheten verkar generellt väldigt dålig och aktiemarknadens förtroende för bolaget är lågt. Lägg därtill det stora fåkundsberoendet.

Det är dessutom svårt att avgöra huruvida konkurrenskraftig Edgewares teknologi är. Den svårbedömda teknologirisken är ett stort minus. Risken är att försäljningen fortsätta falla och då finns fortsatt stor nedsida i aktien.

Nettokassan på drygt 5 kronor per aktie ger visst skydd på nedsidan. Det kan vara lätt att lockas av aktien när den fallit så pass kraftigt. Men i takt med fortsatt klen försäljningsutveckling kommer kassan sina fort.

Ägarlistan är full av institutionella ägare som möjliggen inte kommer vilja skylta med Edgeware i ägarlistan. Detta är ytterligare en anledning till att stå utanför eller sälja aktien.

Edgeware tio största ägare Andel
Amadeus Capital Partners 23,09%
Nordea Fonder 9,25%
Creandum 8,76%
Swedbank Robur Fonder 6,39%
Rickard Blomqvist 5,31%
AMF Försäkring & Fonder 4,43%
ÖstVäst Capital Management 3,61%
Catella Fonder 3,07%
Aktia Asset Management 2,79%
Öhman Fonder 2,26%
Källa: Holdings

___________________________

Mejla oss gärna på borsplus@svd.se om du har förslag eller frågor.

Annons

Edgeware utvecklar och säljer produkter som möjliggör högkvalitativ streaming av TV och video. TV-server från Edgeware installeras långt ut i näten, exempelvis i telestationer. Ju närmare kunden desto bättre streaming, hävdar bolaget.

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons