Ecstasy prövas som läkemedel

GENÈVE Drogen ecstasy har börjat användas för att
behandla traumadrabbade i Schweiz. Det är det första landet i Europa att pröva den omstridda metoden som också testas i USA.

Under strecket
Publicerad
Annons

Schweiziska myndigheter har godkänt att den olagliga partydrogen som orsakat flera dödsfall, får användas av forskare för att behandla människor som lider av posttraumatisk stress, PTS. Det är olika ångesttillstånd som drabbar personer som utsatts för traumatiska livshotande händelser som krig, olyckor, naturkatastrofer, sexuella övergrepp och misshandel.

Ett dussintal personer deltar
i experimentet som inleddes före jul, nu intensifieras och ska
avslutas 2008. En liknande studie pågår i USA, och när båda är färdiga vill man göra en världsomspännande studie med 500 personer.

Annons
Annons
Annons