ECB stramar upp reglerna

Under strecket
Publicerad
Annons

Med de nya EU-medlemmarna från Östeuropa på väg in i eurozonen riskerar ECB att bli en tungrodd och ineffektiv koloss. ECB vill därför strama upp beslutsprocessen och införa roterande rösträtt, varvid de större länderna ska få rösta oftare än de mindre länderna.
Förslaget som preciserades av Rådet den 19 december förra året bygger på att de sex medlemmarna i direktionen ska ha ständig rösträtt. Antalet röstberättigade nationella centralbankschefer ska dock aldrig överstiga dagens 15 ledamöter.

Med upp till 22 medlemsländer ska det skapas två ländergrupper. I den första ska centralbankscheferna från de fem största länderna dela på fyra röster. I den andra gruppen får de övriga centralbankschefer samsas om elva rösträtter.

Annons
Annons
Annons