ECB passar i svårtolkat läge

Under strecket
Publicerad
Annons

– Vi får för närvarande blandade signaler och valde därför att lämna räntan oförändrad, sade Wim Duisenberg.

Europeiska centralbankens huvuduppgift är att med räntevapnet hålla inflationen i eurozonen under årstakten 2 procent i ett flerårigt perspektiv.
Det finns för närvarande argument både för och emot en räntehöjning, enligt ECB.
För en räntehöjning talar tillväxten av den så kallade penningmängden (utestående sedlar, mynt och korta banktillgodohavanden). Penningmängden har under våren vuxit med en årstakt på 7,5 procent, vilket är långt över ECB:s referensvärde 4,5 procent.

Annons
Annons
Annons