X
Annons
X

E-röstning vållar fler problem än det löser

Finns det något problem i den svenska röstningsproceduren som motiverar att vi inför e-röstning? Mats Gerdau pekar på att mer än 2 000 röster underkändes i riksdagsvalet 2010 (
Brännpunkt 29/10). Enstaka röster kan spela en avgörande roll. Det motiverar stort fokus på rättvisa procedurer i valet.

Först behöver vi få proportionerna klara för oss. Det handlar om en tredjedels promille av de avlagda rösterna. Förändrar man hela valproceduren för denna minimala röstmängd gäller det sannerligen att veta exakt vad man gör. Mats Gerdau nämner Finlands försök med e-röstning 2008 som förebild. I det försöket registrerades inte två procent av de avlagda rösterna korrekt och lokalvalet fick göras om i de berörda kommunerna.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X