Annons

E-handeln står för optimismen i handeln

Foto: Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN

Däremot sjunker humöret inom den fysiska detaljhandeln, främst inom sällanköpsvaror. Det visar Svensk Handels senaste framtidsindikator. Var tionde butik i sällanköpshandeln, 5 000 butiker har tvingats stänga igen de senaste sex åren. PostNord bekräftar den positiva trenden för e-handeln som ökat med 17 procent under det första kvartalet.

Publicerad

Framtidsindikatorn som speglar framtidstron för den svenska handeln sjönk till 93,7 i maj, en nedgång om 1,5 enheter jämfört med föregående månad. Jämfört med för ett år sedan är nedgången 9,6 enheter.

Den fysiska handelns negativa inställning har dock inte smittat av sig på e-handeln. Bland de svenska näthandlarna är tongångarna betydligt positivare. Både försäljning och lönsamhet väntas öka. Framtidsindikatorn för e-handeln i maj hamnar på 120,5 vilket är en en ökning med 2,2 enheter på en månad.

– Den digitala strukturomvandlingen med snabbt förändrade kundbeteenden ritar om detaljhandelskartan. Även om merparten av handeln kommer att ske i fysiska butiker under överskådlig tid är förändringstrycket kraftfullt. Konkurrensen blir tuffare och prispressen är hård, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel, i en kommentar och fortsätter.

Annons

– E-handeln är på stark frammarsch och det gjuter mod i de svenska e-handelsföretagen. Kunden blir allt mer gränslös och framtidens handel handlar om att möta kunden där den finns.

Det finns dock skillnader i förväntningar mellan olika kategorier. Handelsbarometern visar att dagligvarubutikerna fortsatt är mer optimistiska än sällanköpsbutikerna.

I veckan kom Svensk Handel också med en prognos om framtidens e-handel. Organisationen bedömer att upp emot var tredje krona spenderas på nätet redan år 2025. Samtidigt har var tionde butik i sällanköpshandeln - motsvarande 5 000 butiker - tvingats stänga igen de senaste sex åren.

Siffrorna framgår av rapporten "Det stora detaljhandelsskiftet 2018". I den finns också uppgifter om att var sjunde butik inom modehandeln, var sjätte inom sporthandeln och var femte inom elektronikhandeln har försvunnit sedan 2011.

I Svensk Handels scenario väntas e-handeln utgöra 22 till 33 procent av den svenska detaljhandeln 2025. Inom sällanköpshandeln väntas en ännu högre siffra på mellan 31 och 46 procent. Av det bedöms utlandshandeln utgöra 8-17 procent.

– Vi ser ett ökat utlandsläckage som kommer att intensifieras när plattformar som Amazon kliver in på den svenska marknaden. För att jobb och företag ska stanna i den svenska detaljhandeln krävs att politiker förstår handelns nya verklighet och ger företagen rätt förutsättningar att konkurrera”, säger Karin Johansson som är vd på Svensk Handel.

I veckan kom också PostNord med siffror som visar att den svenska e-handeln ökade med 17 procent under det första kvartalet 2018, jämfört med samma period året innan.

För helåret är prognosen sedan tidigare att tillväxten ska vara på 15 procent. Därmed var första kvartalet något över förväntan men i linje med helårsprognosen.

På segmentsnivå var det livsmedel och sport och fritid som ökade mest med 30 respektive 26 procent.

Tillväxten inom livsmedel kopplas till att den branschen tidigare varit eftersatt vad gäller näthandel, men nu börjat ta fart, uppger Postnod.

Under 2017 var omsättningen inom hela livsmedelsbranschen cirka 300 miljarder kronor, men bara två procent av köpen skedde via nätet.

På produktnivå var de mest e-handlade varorna under året kläder och skor med 36 procent, följt av skönhet och hälsoprodukter med 31 procent.

Två av tre svenska konsumenter angav i e-barometern att de handlat på nätet under en genomsnittlig månad, under det första kvartalet.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons