E-bio utmanar piratkopierning

Mer och nyare biofilm på fler småorter i landet. Det är ambitionen när ett enigt kulturutskott nu uppmanar regeringen att bygga ut e-bion i Sverige.

Under strecket
Publicerad
Annons

E-bio innebär att visa biofilm elektroniskt, vilket är billigare både att framställa och distribuera än traditionella filmkopior. Däremot är utrustningen för att spela upp digital film dyrare än en projektor för 35 millimeters-film.
Att snabbare få ut nya filmer till en publik utanför storstäderna, var en av anledningarna till två motioner i höstas - från vänsterpartiet och socialdemokraterna - som uppmanade till utbyggnad av e-bio. Nu har samtliga partier i kulturutskottet ställt sig bakom förslagen, som bland annat säger att det behövs centrala medel för en satsning på förbättrad infrastruktur inom filmen.

– Ett av de kulturpolitiska målen är att göra kulturen tillgänglig för så många som möjligt, inte minst för dem som bor ute i landet. Det här är ett effektivt sätt för folk att få premiärer och andra arrangemang på hemmaplan med hjälp av ny teknik, säger Peter Pedersen, vänsterpartiets ledamot i kulturutskottet.

Annons
Annons
Annons