Annons

Dyster framtid väntar facken

Inkomstskillnaderna, egen­företagandet och osäkra jobb ökar och den fackliga anslutningsgraden minskar. Det tror majoriteten av representanter från fack, arbetsgivare, stater och forskare i 34 länder är vad som väntar år 2025. I Sverige bedöms den fackliga anslutningsgraden fortsätta minska kraftigt, ned till 61 procent.

Under strecket
Publicerad

– Om fackens organisationsgrad minskar till 61 procent om 16 år betyder det att organisationsgraden inom privat sektor knappast överstiger 55 procent. Då är frågan om de svenska fackens inflytande förblir detsamma, säger Anders Kjellberg, docent i sociologi vid Lunds Universitet.

Han har för Sveriges del sammanställt en undersökning som genomfördes hösten 2007 på uppdrag av Eurofound, EU:s partsgemensamma forskningsorgan för arbetslivsfrågor. Syftet med undersökningen var att undersöka hur partsföreträdare, statliga representanter och forskare tror att samarbetet mellan parter och regeringar kommer att se ut år 2025.

Annons
Annons
Annons