Dyrare sopor för hushållen

Den som inte sorterar ut plast ur sin soppåse kan vänta sig en högre avfallsavgift. En ny skatt bör införas på avfall som går till förbränning, enligt ett utredningsförslag. Kostnaden för hushållen kan landa på mellan 30 och 400 kronor per år.

Under strecket
Publicerad
Annons

Skattens mål är att öka återvinningen och minska sopförbränningen. Både Sverige och EU har uttalat att avfall hellre ska återvinnas än förbrännas.
I Sverige bränns 40 procent av hushållssoporna, och fler kommuner bygger förbränningsanläggningar. Affärsidén är att få betalt i bägge ändar: för att ta hand om avfallet och för fjärrvärmen som produceras. Dragkampen om soporna står mellan återvinningsindustrierna och de kommuner som satsar på avfallsförbränning.
Utredningen om skatt på avfallsförbränning tillsattes efter påtryckning från samarbetspartierna - vänsterpartiet och miljöpartiet. I går lämnades förslaget till finansminister Pär Nuder.
Utredaren Curt Rispe anser att avfall som bränsle gynnas på bekostnad av framför allt biobränslen, eftersom avfallet inte beskattas. På andra bränslen betalas energiskatt, för kol, olja och naturgas utgår även koldioxidskatt.
Dessutom borde det finnas en ekonomisk fördel för dem som satsar på förbränning som ger både värme och el.

Förslaget går i stora drag ut på
att beskatta den del av avfallet som innehåller plast och gummi, det vill säga har fossilt ursprung.
Avfall som bränsle ska beskattas på samma sätt som andra bränslen.

Annons
Annons
Annons