Hela denna artikel är en annons

Dyrare att åka utomlands för svenskar i vinter

Den svenska kronan är svag och det kommer den med stor sannolikhet att vara ett tag till. Det påverkar bland annat vinterns utlandsresor som kommer att bli dyrare för många svenskar.

Dollarn är nära den högsta kursen mot kronan sedan 2002. Jens Magnusson menar att den bilden kommer att stå sig ännu ett tag men att kronan på sikt kommer stärka
Dollarn är nära den högsta kursen mot kronan sedan 2002. Jens Magnusson menar att den bilden kommer att stå sig ännu ett tag men att kronan på sikt kommer stärka

– För oss som bor i Sverige gör den svaga kronan att det är dyrt både att resa utomlands och att köpa saker från utlandet. Det positiva är att den svenska exportsektorn gynnas vilket i bästa fall kan skapa jobb och tillväxt, säger Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

Ovissheten kring det amerikanska presidentvalet har påverkat valutamarknaden och små valutor, som den svenska kronan, har fått ta en del stryk. Trenden förstärks också av att Riksbanken här på hemmaplan fokuserar på sitt inflationsmål och vill hålla kronan svag. Den sammantagna effekten blir att kronan är mycket svag mot exempelvis den amerikanska dollarn.

– Ja, kronan är betydligt svagare än vad som är motiverat av grundläggande ekonomiska styrkeförhållanden. Den enskilt största förklaringen är den superlåga ränta som Riksbanken har hållit en längre tid. Den syftar just till att hålla den svenska kronan svag och är ett led i att försöka få upp inflationen, säger Jens Magnusson.

Kan ovissheten kring presidentvalet i USA påverka kronans värde?

– Ja, det har redan skett och kan absolut fortsätta. Vi vet nu vem som blir ny president men inte vilken politik han kommer att föra. I osäkra tider har världens finansiella aktörer en tendens att välja valutor som känns stora och trygga. Dit hör dollar, euro, yen och schweiziska franc men inte svenska kronor. Det är en av faktorerna som talar emot större kronförstärkningar på kort sikt.

Kronan kan stärkas

Dollarn är nära den högsta kursen mot kronan sedan 2002. Jens Magnusson menar att den bilden kommer att stå sig ännu ett tag men att kronan på sikt kommer stärkas.

– Dollarn har den senaste tiden blivit ännu dyrare, från redan höga nivåer. Inom den närmaste tiden tror vi inte att den bilden kommer förändras. USA:s centralbank är inne i en fas av långsamma räntehöjningar, vilket stärker dollarn. På längre sikt tror vi dock att kronan kommer att förstärkas gentemot dollarn eftersom kronan idag är kraftigt undervärderad.

Påverkas av USA och Eurozonen

De ekonomier som i störst utsträckning påverkar den svenska kronan är USA och Eurozonen. I USA är frågorna många kring vilken politik som kommande president Trump kommer att driva. Hans politik kommer också att sätta ramarna för vilken penningpolitik den amerikanska centralbanken kan ägna sig åt.

– I Europa är den europeiska centralbanken ECB en nyckelaktör. Så länge ECB håller rekordlåg ränta måste antagligen Sveriges Riksbank göra detsamma och så länge Sverige har minusränta är det svårt att spå några stora uppgångar för kronan, säger Jens Magnusson.

Dollarn är nära den högsta kursen mot kronan sedan 2002. Jens Magnusson menar att den bilden kommer att stå sig ännu ett tag men att kronan på sikt kommer stärka

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons