Annons
X
Annons
X

Dyra materialinköp sänker försvarsförmågan

Försvarsminister Sten Tolgfors skriver på Brännpunkt den 11 juli att vi förstärker försvaret genom att satsa på nya ubåtar och inköp av nya helikoptrar. Det är precis tvärtom. Den svenska försvarsförmågan har sjunkit markant de senaste åren och en viktig orsak är regeringens dyra materialinköp. Sverige har en exceptionellt stark försvarsindustri och vi satsar mest pengar på försvars- material, räknat på försvarsbudget, i hela Europa. Det handlar om 17–18 miljarder kronor per år.

Behovet av en stor svensk försvarsindustri, för att kunna upprätthålla en trovärdig svensk neutralitetspolitik i händelse av avspärrning eller krig i närområdet, finns inte längre. Trots detta så beställer regeringen försvarsmaterial som inte längre är relevanta för det svenska insatsförsvaret. Det senaste exemplet är två nya ubåtar för cirka 5 miljarder kronor och inköp av den amerikanska helikoptern Black Hawk som beräknas kosta 4,7 miljarder kronor.

Svenskt försvar behöver inga nya ubåtar. Sverige har redan fyra moderna ubåtar med en livslängd på minst 25 år. Däremot är Kockums i stort behov av ny beställning och då anpassar regeringen sig efter Kockums krav. Dessa materialbeställningar går sällan på export utan det är svenska skattebetalare som får stå för kostnaderna.

Annons
X

Även de som eftersträvar ett starkt svenskt försvar borde inse att kopplingen mellan försvarsindustrin och försvarsförmågan hänger intimt ihop och att det är försvarsförmågan som sjunker på grund av dyra försvarsinköp. I ljuset av detta är det märkligt att inte samtliga partier i riksdagen kan komma överens om att våra soldaters säkerhet i till exempel Afghanistan är viktigare än dyr utrustning för miljarder kronor.

Varje skattekrona ska ge maximal operativ effekt. Den svenska egenutvecklingen av olika försvarsmaterial minskar den operativa effekten och den svenska försvarsförmågan har sjunkit drastiskt de senaste åren. Detta har fått till följd att svenska soldaters säkerhet påverkas negativt på grund av den ensidiga satsningen på dyra materialinköp

PETER RÅDBERG (MP)

försvarspolitisk talesman

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X