Aktieanalys

Daniel Svensson: Dustin är en sparaktie med extra bra tillväxt

Dustin säljer IT-produkter för nära 10 miljarder årligen till nordiska små- och medelstora företag. Mestadels via webben. Det är en växande affär som ledningen förädlar marginalmässigt genom förvärv och ökat sortiment av egna produkter. Resultatet blir en stabil tickande maskin som levererar vinstökningar över 10 procent. Detta är egenskaper som förtjänar en hög värdering.

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.
Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Dustin (börskurs 77 kronor 13/4) har ofta lockat med en god utdelning. Aktien har också funnits med i Börsplus utdelningsportfölj de senaste åren där den hittills gjort bra ifrån sig. Idag ligger direktavkastningen kring 4 procent. Bra så, fast frågan är om inte aktien är en smula underskattad som rent tillväxt-case.

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X