Martin Lagerholm:Dürrenmatt förblev en outsider med integritet

Friedrich Dürrenmatt med papegojan Lulu.
Friedrich Dürrenmatt med papegojan Lulu. Foto: Herbert Peterhofen/Diogenes

Friedrich Dürrenmatt var en politiskt medveten diktare och intellektuell, men framför allt en fritänkare med skepticismen som sin främsta ledstjärna. Ulrich Webers omfångsrika levnadsteckning – den första heltäckande biografin – är stilistiskt och spirituellt intagande läsning. 

Under strecket
Publicerad
Annons

Den svenska litteraturbevakningen har kanske alltid varit provinsiell, och måste i viss mån väl också vara det. Men nog var det för inte alltför länge sedan bättre ställt med nyfikenheten på och förtrogenheten med den moderna europeiska litteraturens konturer och tendenser på våra kultursidor. Numera uppmärksammas betydande och spännande författarskap från kontinenten (bortom de största affischnamnen) i allt lägre grad, och inte ser det mycket bättre ut vad gäller svenska nyutgåvor av moderna 1900-talsklassiker av sedan länge bortgångna diktare. Det omedelbara nuet och en forcerat politiserad aktualitetsiver sätter standarden och grumlar omdömet, och bidrar därmed också implicit till att snäva in själva definitionen av litteratur. 

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons