Annons

Merete Mazzarella:Dubbla budskap när kvinnan blev modern

Munnen ska vara ”lika bred som näsan är lång” och brösten ”så stora att de täckas av en ordinärt stor manshand”. Objektifierande ideal – på gränsen till rasbiologiska – var inte ovanliga i 1920-talets damtidningar, samtidigt som en självständig, frigjord kvinnlig identitet tog form i samma spalter.

Publicerad
Omslag till ett nummer av tidskriften Charme, 1929. Till höger: illustration i Charme till artikel om ”rasskönhetens” idealmått.
Omslag till ett nummer av tidskriften Charme, 1929. Till höger: illustration i Charme till artikel om ”rasskönhetens” idealmått.

”Att vara modern är att befinna sig i en miljö som utlovar äventyr, makt, glädje, växt, förvandling av oss själva och världen – och samtidigt hotar att förstöra allt vi har, allt vi känner, allt som vi är.” De här orden ur Marshall Bermans ”Allt som är fast förflyktigas” (1982) har alltid fängslat och berört mig, och nu har jag insett att de väl aldrig varit så aktuella som för svenska kvinnor på 1920-talet. 1921 fick de rösta för första gången, en ny äktenskapslag gjorde det lättare att få skilsmässa och arbetsmarknaden hade börjat öppnas för dem på allvar. I sin avhandling ”Moderna kvinnor. Modernitet, femininitet och svenskhet i svensk veckopress 1920–1933” (Studia Historica Lundensia) har historikern Emma Severinsson undersökt några av de uttryck detta får, i första hand genom att fördjupa sig i tidskriften Charme, som kallade sig ”den moderna damtidningen” och riktade sig till den yngre generationen av urbana kvinnor och sade sig ha en läsekrets på över 100 000. 

Omslag till ett nummer av tidskriften Charme, 1929. Till höger: illustration i Charme till artikel om ”rasskönhetens” idealmått.

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons