Annons

Dubbelmoral och cynism i FN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Politiseringen kring området mänskliga rättigheter försvagar FN. Sverige och goda krafter inom EU bör därför sätta strålkastarljuset på de länder där kränkningar sker, skriver Krister Thelin, ledamot av FN:s MR-kommitté.

Under strecket
Publicerad

FN:s viktigaste konvention på området mänskliga rättigheter (MR) är konventionen om de civila och politiska rättigheterna, MR-konventionen. Konventionen har tillträtts av cirka 170 medlemsstater, däribland Sverige, medan bland andra Kina och Kuba står utanför. MR-konventionen reglerar de fri- och rättigheter vi också känner från bland annat Europakonventionen och vår grundlag.

Att MR-konventionen efterlevs övervakas av en kommitté på 18 ledamöter (MR-kommittén), valda i sin personliga egenskap av konventionsstaterna. MR-kommittén skall inte blandas samman med FN:s MR-råd, där 47 stater, däribland också Kina och Kuba, ingår. MR-rådet är, till skillnad från MR-kommittén, ett genompolitiserat organ.

Annons
Annons
Annons