Annons

Dubbellivet förde ända till toppen

Under strecket
Publicerad

KJELL-OLOF FELDT
Det blev ingen storväst. Min barndom och uppväxt
248 S. EKERLIDS FÖRLAG. Ca 299:-

På våren 1981 följde jag som reporter på tv-Aktuellt Kjell-Olof Feldts första försök att styra in socialdemokratins skattepolitik på nya spår, de som till sist slutade i 1990 års skattereform. Kronan hade devalverats för tredje gången sedan det borgerliga maktskiftet fem år tidigare, motsättningarna hårdnade i Thorbjörn Fälldins trepartiregering och kris- och sparpaketen hade just börjat avlösa varandra, men de ombudsmän, fackliga förtroendemän och kommunalråd som samlats på Söderhamns Folkets hus föreföll tämligen obekymrade. Krisen var borgarnas fel, socialdemokratin skulle snart återta makten och de ville inte ha några andra ingrepp i skattesystemet än sådana som gynnade de egna grupperna. En kvinna från Kommunal var särskilt upprörd över att hon tvingats läsa en hel broschyr om skatterna, det Feldt hade att säga borde han ha sammanfattat på ett A4-blad.
För Feldt var inte det här mötet någon succé,
allt hans tal om skattesystemets skadliga effekter föll på hälleberget. Det pedagogiska greppet med gruppvisa diskussioner om olika alternativ i skattepolitiken fungerade inte alls, alla ville höja momsen på lyxvaror och på högre inkomster men ingen ville definiera skillnaden mellan lyx och vardagsvaror och ingen ville sätta fingret på den inkomstnivå som skiljde den vanlige löntagaren från höginkomsttagaren. Den förhärskande meningen att bönder, företagare, bolag och höginkomsttagare (vilka de nu var) skulle beläggas med högre skatter lämnade inget utrymme för tvivel på de etablerade sanningarna i skattepolitiken. Det kändes sorgligt att se Feldt både hunsas och huka sig inför kanonaden av kritiska röster.

Annons
Annons
Annons