Annons

Anna-Malin Karlsson:Dubbel passiv i text aktiverar SvD-läsare

Foto: TT

I talspråk bekymrar vi oss inte så mycket om vi får med ett extra passiv-s på ett verb. Men när det dyker upp i en rubrik i SvD blir felet uppenbart.

Under strecket
Publicerad

”Det behövs knappast påpekas.” Vore det talspråk skulle formuleringen passera för de flesta, men när den förekom i en rubrik i SvD såg några att där fanns ett passiv-s för mycket – så kallad dubbel passiv. ”Det behöver knappast påpekas” ska det heta i skrift. Men varför? Och är frågan värd en hel språkspalt? Ja, eftersom den säger något om skillnaden mellan skriftspråksnormer och vad vi intuitivt uppfattar som grammatiskt gångbart.

När verb står i passiv görs något med subjektet: hunden badas, boken säljs på rea. Ibland uttrycks dock skeenden med kedjor av verb: hunden hade kunnat badas, boken skulle ha sålts. Då blir frågan var s:et som markerar passiv ska sättas. Man kan tycka att det inte spelar så stor roll, så länge det framgår att det är passiv och att subjektet inte är den som handlar. Men språkriktighetsreglerna föreskriver att s:et ska sättas på det så kallade huvudverbet, det som bär betydelsen (badats respektive sålts, inte på hjälpverben (hade kunnat och skulle ha).

Annons
Annons
Annons