Annons

Richard G Carlsson, ”Ataxia/Oreda”Dubbel lek med modernismen

Daniel Robert Hunziker, ”Spacing”, installationsvy på AnnaElle Gallery.
Daniel Robert Hunziker, ”Spacing”, installationsvy på AnnaElle Gallery. Foto: AnnaElle Gallery

Konstnärlig tradition är inte något varken Richard G Carlsson eller Daniel Robert Hunziker vill bryta med. Tvärtom använder de sig av den på ett lekfullt sätt när de med självklarhet närmar sig såväl modernism som konstruktivism.

Under strecket
Publicerad

Richard G Carlsson, ”Ataxia/Oreda”, installationsvy på Konstnärshuset.

Foto: Jean-Baptiste BérangerBild 1 av 4

Richard G Carlsson, ”Studio Diary II”.

Foto: Jean-Baptiste BérangerBild 2 av 4

Daniel Robert Hunziker, ”Areal 18_I”, 2018, kartong och akryl.

Foto: AnnaElle GalleryBild 3 av 4

Daniel Robert Hunziker, ”untitled (chameau)”, 2017.

Foto: AnnaElle GalleryBild 4 av 4

Man skulle kunna säga att det är rummet och förhållandena mellan olika rum som spelar huvudrollen i såväl Richard G Carlsson som Daniel Robert Hunzikers pågående utställningar. Trots att de till stor del skiljer sig åt i teknik och uttryck är det mycket som förenar dem i förhållningssättet och i viljan att skapa komplexa relationer mellan det avbildade och det faktiskt närvarande. Därför blir det också intressant att se hur två olika konstnärskap förhåller sig till den viljan och hur de båda i sin konst hela tiden låter det konkreta möta det abstrakta på flera nivåer.

Stockholmsbaserade Richard G Carlsson (född 1964) och den schweiziska konstnären Daniel Robert Hunziker (född 1965) förhåller sig till konstnärliga traditioner och erfarenheter genom att införliva dem i sitt verk. Lekfullt och med självklarhet närmar de sig modernistiska, konstruktivistiska som minimalistiska frågeställningar oavsett vilken teknik de använder.

Annons
Annons
Annons