Annons

Rasmus Wærn:Dubais byggen tar musten ur staden

Med våldsam fart och konsumtionsstyrd estetik har byggandet av konstgjorda miljöer och rekordhus satt Dubai ”på kartan” med ­besked. Projek­ten drivs av en kortsiktighet som kan få förödande konsekvenser för stadslivet även i övriga världen.

Under strecket
Publicerad

Ett hus, högre än något annat, håller på att byggas i Dubai. Redan­ 600 meter högt fort­sätter tornet att växa. Allt smalare sträcker det sig upp, upp för att lägga mottävlarna så långt under sig som möjligt.

Naturligtvis är huset en symbol. Det reser­ sig som den högsta av staplarna i ett diagram över välstånd och uppmärksamhet. Ett välstånd som på bara en generation förvandlat landet vid Persiska viken från en liten lokal angelägenhet till något världen utanför måste förhålla sig till. Att Stockholmsbörsen numera ägs av Dubai är mer än en symbol över den ekonomiska maktens förskjutning, men viktigare är ändå vad detta kommer att betyda för kulturen. För de andra städerna i världen.

Annons
Annons
Annons