Dubai underkänner FI

Dubaibörsen överklagar Finansinspektionens beslut att företagets besked den 9 augusti om aktieköp i OMX ska betraktas som ett offentligt uppköpserbjudande. Både myndighetens handläggning och lagtolkning underkänns helt av bolagets jurister.

Under strecket
Publicerad
Annons

Att överklaga ett myndighetsbeslut som inte har gått emot en part, i detta fall Dubaibörsen, är enligt huvudregeln i svensk förvaltningsrätt inte möjlig.

Även om FI:s uppfattning var att Dubaibörsen hade brutit mot lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LOU, beslutades att myndigheten ändå inte skulle vidta några åtgärder.

Annons
Annons
Annons