Annons
X
Annons
X

Du gamla du fria – där ”fria” står för gratis

Sverige har en av världens mest generösa minerallagar. Inom ett par års tid riskerar vi att ha skänkt bort inte bara våra mineraltillgångar utan också enorma landområden, skriver företrädare för nätverket Budkavlen.

Foto: KRISTER LARSSON/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | MINERALPROSPEKTERING

Gruvbolagen betalar en halv promille av sina intäkter för mineralerna i avgift till svenska staten för rätten att äga mineralerna.
Nätverket Budkavlen

Sverige skänker just nu bort mineraler för tusentals miljarder till utländska gruvbolag. Motprestationen ska vara ett antal tusen arbetstillfällen, men när gruvboomen är över om 20 år, står samhället med notan i form av förstörda landområden och bortskänkta mineraltillgångar. När gruvbolagen efter 20 år tömt landet på mineraler finns inga garantier ens för att bolagen återställer landområdena efter sig och jordbruk, skogsbruk, rennäring och besöksnäring har på enorma landområden för all framtid förlorat möjligheten till existens.

Sverige har en av världens mest generösa minerallagar. Gruvbolagen betalar en halv promille av sina intäkter för mineralerna i avgift till svenska staten för rätten att äga mineralerna. Detta ger staten en årsinkomst på trehundrafemtio tusen kronor per år.

Annons
X

SGU, Sveriges Geologiska Undersökning kartlägger alla mineralfyndigheter i Sverige och för ett utländskt gruvbolag räcker det med att kontakta SGU för att få reda på var till exempel Sveriges olika guldfyndigheter finns. Därefter är det bara att skicka in en ansökan om rättigheterna till fyndigheten. Om ett bolag under prospekteringsarbetena finner något intressant behöver man bara vända sig till SGU för att få området eller fyndigheten utpekad som riksintressen. I de fall där olika riksintressen ställs i en prövning mot varandra har riksintresset mineral ännu inte förlorat en enda gång. SGU:s kunskapsbank har kostat svenska skattebetalare fem miljarder kronor att bygga upp och för detta får staten in ynka trehundrafemtio tusen kronor per år. Dessutom håller svenska skattebetalare dessa gruvbolag med infrastruktur i form av vägar och järnvägar. Regeringen har under hösten fattat beslut om infrastruktursatsningar på etthundratre miljarder kronor, där stora delar av denna satsning kommer att gå till att bygga ut och förstärka väg- och järnvägsnät till gruvbolagen.

Mellan åren 1996 och fram till 2006 delade Bergsstaten, som är den myndighet som handhar tillstånden till gruvbolagen, ut 243 undersökningstillstånd. Under den senaste femårsperioden är motsvarande siffra 885, alltså en tiodubbling av antalet undersökningstillstånd. Regeringen vill nu göra allt för att dessutom korta handläggningstiden för miljöutredningarna inför starten av gruvor, detta trots att Sverige redan i dag har en av världens kortaste handläggningstider för miljökonsekvensutredningar när det gäller gruvor.

Frågan om den Svenska minerallagen och dess tillämpning är förmodligen den enskilt viktigaste frågan i Sverige just nu där det omedelbart krävs att vi lägger om kursen. Inom ett par års tid kommer vi annars att ha skänkt bort inte bara våra mineraltillgångar utan också enorma landområden som är helt avgörande för den svenska besöksnäringen. Allt detta för några få arbetstillfällen under några korta år.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I det ögonblick en nation väljer att enbart se kortsiktigt har den förlorat sin tacksamhet till sina förfäder och respekten för de efterkommande och en av nationens själva grundvalar är då upplöst – låt inte detta bli vårt eftermäle.

  MARIE PERSSON

  nätverket Stoppa gruvan i Rönnbäck i Björkvattsdalen, Tärnaby

  NIILA INGA

  arbetsgruppen Bevara fjällmarken

  LISA WANNEBY

  Urbergsgruppen

  JOHAN ELWING

  Aktion Rädda Vättern

  SOFIA BOTHORP

  Ojnareskogen

  TOR LUNDBERG

  nätverket Inga gruvor Jokkmokk

  ANNCATRIN HJERNQVIST

  Naturskyddsföreningen Gotland

  Alla gemensamt för nätverket Budkavlen

  Fler debattartiklar om exploatering och miljö:

  Läs även

  Annons
  Annons
  X
  Foto: KRISTER LARSSON/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X