Du förstår inte, Billström

Migrationsminister Tobias Billström har genom sina uttalanden väckt oro och tvivel hos oss om frågan om de afghanska tolkarnas öde verkligen är löst. Vi anser att Sverige har ett särskilt ansvar gentemot tolkarna och att nuvarande lösning inte duger, skriver fyra Afghanistanveteraner.

Under strecket
Publicerad
Asyl via kvotflyktingprogrammet är att panik-banka runda klossar i ett fyrkantigt hål. De afghanska tolkarna som arbetat för svenska militära förband utgör en särskild kategori och förtjänar en bättre hantering, skriver fyra Afghanistanveteraner.

Asyl via kvotflyktingprogrammet är att panik-banka runda klossar i ett fyrkantigt hål. De afghanska tolkarna som arbetat för svenska militära förband utgör en särskild kategori och förtjänar en bättre hantering, skriver fyra Afghanistanveteraner.

Foto: TORBJÖRN F GUSTAFSSON/INFOS/FÖRSVARSMAKTEN
Annons

Trycket från smällen är förlamande. Den är så stark att den sju ton tunga bilen lättar från marken och landar på taket. I bilen finns fyra svenska soldater samt deras tolk Hamid. Kulspruteskytten som stått uppluckad slungas ut ur fordonet. När dammet lägger sig är skrik av smärta allt som hörs genom den tryckande tystnaden. Inom kort kommer kamraterna från de andra fordonen till undsättning. Soldaterna som finns kvar i bilen visar svaga livstecken, men från Hamid kommer inget svar alls. Han är helt tyst, hans kropp slapp och livlös. Han dog direkt vid den våldsamma detonationen. Det kunde lika gärna ha varit någon av oss.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons