Annons
X
Annons
X

Drömmen om EU på väg att spricka

OP-ED

Vågorna går höga i världsekonomin. Börsosäkerheten är stor och framtiden oviss. Så har det egentligen varit sedan finanskrisen detonerade i USA. Då är det lätt att tro att alla länders ekonomier är bräckliga fartyg, som när som helst kan gå under.

Men så är inte fallet. De nya ekonomiska supermakterna, Kina och Indien, har knappast drabbats av några kriser. Latinamerika upplevde kortvariga svårigheter 2009 men har återhämtat sig på ett remarkabelt sätt, och många av världens minst utvecklade länder – bland dessa flera i Afrika – har vuxit oavbrutet under de senaste åren. Det betyder att det som ofta uppfattas som en global kris i själva verket är en regional företeelse, som i stort sett geografiskt sammanfaller med den gamla världsekonomins dominerande centra. Det är främst västvärldens i-länder som är den nya globala ekonomins ”sjuke man”.

Dessa länders trångmål följer ett klassiskt mönster: de institutioner, intressegrupper och produktiva inriktningar som en gång grundlade ländernas framgångar blir fällor som hindrar anpassning till nya omständigheter. Framgången alstrar dessutom en slapphet och en ”rättighetsmentalitet” som blir förödande i kampen mot energiska nykomlingar. Marknadsekonomins historia är just historien om ständiga förskjutningar från gamla till nya tillväxtcentra, men samma historia berättar också om de gamla imperiernas uppgång och fall.

Annons
X

Det finns emellertid stora skillnader mellan olika västländer, som kommer att avgöra deras öden i en postvästerländsk framtid. I grunden kommer institutioner och mentaliteter (eller ”kulturer”) att spela en avgörande roll. Anpassningsprocessen kommer att kräva inte bara stor uppfinningsrikedom utan också det som den arabiske tänkaren från 1300-talet, Ibn Khaldun, kallade asabijja: gemenskapsanda och vilja till gemensamma ansträngningar. Det förutsätter i sin tur betydande mått av pliktkänsla, disciplin, solidaritet och samhällstillit.

I det perspektivet finns det mycket som tyder på att Nord- och Sydeuropa, i denna prövningens tid, kommer att gå skilda vägar. I en sådan tid är det inte sannolikt att länder med stor samhällstillit, icke-korrupta institutioner och en kanske sovande men inte helt försvunnen pliktmentalitet kommer att vilja dela sitt öde med länder som saknar dessa egenskaper.

Dessa skillnader är varken betydelselösa eller slumpmässiga. Det handlar om ett kulturellt kapital som är sprungen ur historiens djup och bildar den osynliga men ack så viktiga grunden för våra ’’sociala instinkter’’, institutioner och samhällssystem.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Drömmen om ett enat Europa växte ur andra världskrigets tragiska erfarenheter och det kalla krigets hotbild. Dessa drivkrafter var starka nog för att skapa en union som annars saknade inre livskraft. Det europeiska giftermålet var ett konvenansäktenskap med ett rejält underskott av genuin kärlek. Sådana varar så länge de behövs, men idag finns det mycket som talar för att en civiliserad skilsmässa kan bli bästa alternativet innan makarna hinner bli riktigt osams.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X