Merete Mazzarella:Drömmen om boken som ska förändra ditt liv

Både självhjälps- och skönlitteraturen väcker förhoppningar om existentiell pånyttfödelse.  
Både självhjälps- och skönlitteraturen väcker förhoppningar om existentiell pånyttfödelse.  

Att skönlitteraturen numera närmast programmatiskt vägrar att ge förebilder för hur vi ska leva våra liv kan förklara uppsvinget för självhjälpsböcker. ”The self-help compulsion” granskar suget efter litteratur som upplevs som livsnära och personligt användbar.

Under strecket
Publicerad
Annons

”I två veckor var jag instängd i mitt rum och omgav mig med de böcker som var aktuella den tiden, för sexton eller sjutton år sedan. Jag menar de volymer som behandlar konsten att göra människor visa, lyckliga och rika på tjugofyra timmar. /…/ Jag befann mig i ett tillstånd av bedövning eller dumhet. /.../ När jag gick ut kände jag en väldig törst. För en lidelsefull aptit på dålig läsning framkallar ett motsvarande behov av frisk luft och förfriskningar.”

Så skrev den tidiga modernismens store poet Charles Baudelaire år 1864. Självhjälpslitteraturen hade knappt hunnit börja – det första verket anses vara skotten Samuel Smiles ”Människans egen kraft. Rätta vägen till rikedom och framgång” som utkom 1859 – men kritiken av genren hade redan dragit igång och de som var mest hånfulla var – och är än idag – de finlitterära författarna och kritikerna. 

Annons
Annons
Annons