Annons

Dick Harrison:Drömmar om Storungern ekar i Orbáns korridorer

Hősök tere – hjältarnas torg i Budapest började anläggas under Storungerns dagar som varade mellan 1867 och 1918.
Hősök tere – hjältarnas torg i Budapest började anläggas under Storungerns dagar som varade mellan 1867 och 1918. Foto: Ullstein/IBL, Darko Vojinovic/AP

Hur stort var egentligen det Ungern som Viktor Orbán och hans parti Fidesz drömmer sig tillbaka till? Och var det som benämns som nationens glansdagar vid sekelskiftet 1900 verkligen glansdagar för alla?

Publicerad

Egentligen skulle Fidesz kunna gå mycket längre tillbaka i tiden än till sent 1800-tal för att minnas Ungerns glansdagar. Under medeltiden byggde de magyariska kungarna upp en regional stormakt som omfattade betydligt mer än nutidens Ungern. Kroatien, Transsylvanien och Slovakien (”Övre Ungern”) ingick som permanenta delar, och tidvis utbredde sig väldet långt söderut på Balkan. Minnet av den medeltida storhetstiden slår emot alla som besöker Budapest. På Hősök tere (”Hjältarnas torg”), i ena änden av Budapests paradgata, kan man således beskåda ett magnifikt ”millenniummonument”. I mitten sitter sju magyariska stamhövdingar till häst, representerande de stammar som bröt in i Donaubäckenet österifrån i slutet av 800-talet. Därbakom står statyer av ungerska hjältar alltifrån helgonkungen Stefan I på 1000-talet till 1800-talets frihetsikon Lajos Kossuth. Det gigantiska monumentet, ett av de stoltaste nationalromantiska komplexen i världen, började anläggas 1896, med anledning av tusenårsminnet av den magyariska invasionen, och färdigställdes 1929.

Men det är i första hand en senare, och kortvarigare, storhetstid som figurerar i dagens politiska minneskultur. På 1500-talet drabbades Ungern av en nationell katastrof: de osmanska turkarna erövrade huvuddelen av riket, medan de habsburgska österrikarna tog hand om de västligaste och nordligaste delarna och Transsylvanien blev en buffertstat under osmansk överhöghet. I den krigiska dragkamp som följde segrade habsburgarna, som 1697 tog makten över hela landet och behöll den ända till 1918. Ungrarna, som inte var nöjda med att vara undersåtar till kejsaren i Wien, sökte upprepade gånger förbättra sin ställning genom förhandlingar eller uppror. Till slut lyckades man: genom ”utjämningen” 1867 återuppstod det medeltida kungariket. Österrikes kejsare blev ungersk kung i en dubbelmonarki som vi brukar referera till som Österrike-Ungern. Det var detta Ungern som vingklipptes efter första världskriget, då nationen tvingades avstå mer än 70 procent av sin yta till grannländerna.

Annons
Annons
Annons