Annons
X
Annons
X

Drogtest i skolan får skarp kritik

Folkhälsoinstitutet kritiserar Landskrona kommuns beslut att införa drogtester av skolungdomar. Det viktigaste en skola kan göra för att förhindra missbruk är att skapa bra relationer mellan elever och lärare, konstaterar myndigheten i en ny rapport.

Foto: INGVAR KARMHED

Som första kommun i landet ska Landskrona slumpmässigt låta elever i åttan och nian drogtesta sig hos skolsköterskan som en ­förebyggande åtgärd.

Ungefär 20 procent av eleverna lottas ut och får en förfrågan om de vill lämna ett urinprov. Den som vill får tacka nej, men då går ett brev hem till föräldrarna.

Om eleven går med på att testas måste det också godkännas av föräldrarna. Reglerna kring drogtestning i skolmiljö är strikta. Det måste finnas ett tydligt samtycke från eleven som inte får känna några påtryckningar från skolan.

Annons
X

– Det här är ett gränsfall. Man ska vara försiktig med masstester när det rör sig om minderåriga barn i beroendeställning. Det finns en hotbild över det här som kan upplevas som indirekt påverkan, säger Alf Johansson, avdelningsjurist på Skolverket.

Alf Johansson ifrågasätter om det över huvud taget är skolan som ska sköta den här typen av tester. Bland annat tror han att det kan uppstå problem i hanteringen av provresultaten om arkiveringen strider mot annan lagstiftning om integritetsskydd.

Folkpartisten Lisa Flinth, ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Landskrona, ser metoden som ett nytt sätt att komma åt problemen med droganvändning bland unga. Landskrona kommun ligger över snittet i Skåne som i sin tur har större problem med droger bland unga än i resten av landet.

– Detta är ett erbjudande. Fram­för allt är det ett sätt att ge eleverna en möjlighet till ursäkt om någon erbjuder dem att testa droger. Då kan de säga att de riskerar att bli upptäckta i skolan, säger Lisa Flinth.

I en ny rapport från Folkhälsoinstitutet utvärderas ett tvåårigt regeringsuppdrag om att sprida kunskap om fungerande alkohol- och drogförebyggande insatser.

En skolmiljö där eleverna trivs ger ett bra och grundläggande skydd mot drogmissbruk. Bra ­relationer till vuxna i skolan är en annan framgångsrik del, enligt rapporten.

Skolk är nära kopplat till användningen av droger och den skola som lyckas hålla kvar eleverna kan också räkna med att droganvändningen går ner. Något som visat sig ha dålig effekt är den gamla typen av ”avskräckande” undervisning om narkotika.

Bengt Sundbaum, ansvarig för regeringsuppdraget Skolan förebygger, är kritisk till beslutet om drogtester i Landskrona.

– Det är väldigt tveksamt och riskerar att slå snett. Risken är att eleverna uppfattar skolan ännu mer som en tvångsinstitution som ska kontrollera. De som vägrar riskerar att bli väldigt utpekade.

Utbildningsminister Jan Björklund (fp) välkomnar Landskronas initiativ och ser ingen motsättning mellan den kunskap som Folkhälsoinstitutet spridit och införandet av ett drogtest.

– Här har vi en kommunledning som tar knark på största allvar och det är bra. Jag skulle inte bli förvånad om fler följer efter. Så länge de följer lagen så har jag inga invändningar mot detta.

Annons
Annons
X
Foto: INGVAR KARMHED Bild 1 av 3
Foto: INGVAR KARMHED Bild 2 av 3
Foto: INGVAR KARMHED Bild 3 av 3
Annons
X
Annons
X