Annons
X
Annons
X

Drevet mot Juholt styrs inifrån S

Stormen kring Håkan Juholt börjar i de skyttevärn som sedan länge grävts inom partiet. En tradition där radikala socialdemokrater som viker av från en rent nyliberal agenda ska bort. Och medierna agerar villigt megafon, skriver Daniel Suhonen, chefredaktör för S-tidskriften Tiden.

Kanske måste Juholt gå men historien om hur det skedde på sannolikt helt felaktiga grunder, riggat som en fälla inifrån den nyliberalt orienterade högersocialdemokratin i Stockholms län, står då inför att avslöjas, skriver Daniel Suhonen.

Kanske måste Juholt gå men historien om hur det skedde på sannolikt helt felaktiga grunder, riggat som en fälla inifrån den nyliberalt orienterade högersocialdemokratin i Stockholms län, står då inför att avslöjas, skriver Daniel Suhonen. Foto: ANDERS WIKLUND/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | JUHOLTAFFÄREN

I denna kamp är alla medel tillåtna för att fabricera lögner och halvsanningar i syfte att få bort en partiledare man inte gillar.
Daniel Suhonen

Just nu pågår någonting som med all sannolikhet kommer att gå till presshistorien, och kanske också den politiska historien, som ett av alla tiders mest avgörande mediedrev och politiska skandaler.

Det finns mycket i Håkan Juholts ledarskap som kan diskuteras och kritiseras. Slarv och oenigheter i partiledningen har gett ett delvis splittrat intryck. Mycket av detta faller på Håkan Juholt. Själva grundfrågan i Juholts kris om att ovanpå en tilltagen riksdags- och senare partiledarlön lägga en rejäl hyresrabatt sticker många människor i ögonen. Men det rör alla de 200 ledamöter som har en helt gratis övernattningslägenhet av riksdagen och de 30 ledamöter – varav Håkan Juholt är en – som får hyresrabatt av riksdagen för dubbelt boende.

Att rikta kritik mot dessa orimliga löneskillnader och känna aversion mot påståenden – återigen – om att ledande socialdemokrater skor sig eller myglar på medborgarnas bekostnad är inte bara mänskligt utan riktigt. Men när nu detta drev drar upp i tornadostyrka och kraven på Juholts avgång känns formulerade som i förväg, kombinerat med att en rad ”högt uppsatta socialdemokrater” anonymt riktar anklagelser mot sin partiledare luktar hela historien en ”set up” för att få Håkan Juholt avsatt och ersatt.

Annons
X

Grunden i detta är att Håkan Juholt är en mittensocialdemokrat som lutar sig mot en traditionell S-ideologi när han formulerar sin agenda. Denna Juholts linje skär som en svetslåga i de stelnade maktstrukturer som sedan 80-talet ägt kontrollen över det socialdemokratiska partiet. Att kritisera avregleringar, privatiseringar och ökande ojämlikhet bryter den tredje vägen-socialdemokrati som vill gå mot mitten och tona ner de ideologiska skillnaderna mot alliansen.

Håkan Juholt hotar de socialdemokratiska maktstrukturernas hegemoni. Därför ska han bort. Nu skulle man kunna avfärda detta som konspiratoriskt nonsens om det inte fanns en hel kedja av indicier och bevis som pekar i den riktningen.

För det första hur stormen startade för en vecka sedan: Att han medvetet fuskat med hyresbidraget från riksdagen, som anonyma ”socialdemokrater” hävdar i massmedier, är inte alls glasklart. Reglerna är nämligen inte alls glasklara. I själva verket visade det sig inte finnas några regler alls utan olika praxis där principen om ”halva hyran vid samboskap” formulerades först måndagen den 10 oktober när uppgifterna, helt plötsligt och som av en händelse kom upp på riksdagens hemsida. Att ett par borgerliga riksdagsledamöter snabbt också gått ut och erkänt att de ”missförstått regelverket” indikerar naturligtvis att allt inte var glasklart.

I själva verket har sannolikt Håkan Juholt inte ens brutit mot någon annan regel än den moraliska att han med hans inkomst borde betala sin egen hyra.

Att hyresblanketten innehåller ett kryss för ensamboende respektive sambo visade sig felaktigt – någon sådan fråga finns inte alls. De enda uppgifterna på blanketten som ska fyllas i är ”aktuell hyreskostnad” vilket Juholt fyllt i korrekt. Han har också under hela perioden av samboskap sedan 2007 bifogat en kopia på hyresavin där både hans eget och hans sambos namn finns med. Mot detta har Riksdagsförvaltningen aldrig reagerat. En mycket enkel granskning av dessa fakta skulle snarare rikta frågor om Riksdagsförvaltningens ganska slappa hantering av ett outtalat regelverk – vilket blev tydligt när myndigheten råkade ”uppdatera sin hemsida” så att det såg ut som om denna nyskrivna regel funnits hela tiden.

Från partiets ledande men anonyma källor kom då uppgiften att Juholt känt till och konfronterats med uppgifterna sedan 2009, vilket tillbakavisats av alla inblandade i frågan. Ingen har öppet styrkt detta påstående. Inga skriftliga bevis eller konkreta sakupplysningar kring denna uppgift har uppvisats.

Då lämnade man det påståendet därhän och gick vidare med en rad småfel som felaktiga reseräkningar där det visar sig finnas fel i två av flera hundra reseräkningar under en femårsperiod. Fel är fel, men kanske inte grunden för att en partiledare ska avgå, snarare att han ska betala tillbaka de pengar han felaktigt har fått.

De senaste dagarna nås vi av en tornado där själva krisen för Juholt och det sjunkande förtroende han därmed fått tas för intäkt för att han måste avgå. Avgångskravet blir argument för avgång. Så vi står inför en politisk storm som just börjar i de skyttevärn som sedan länge grävts i det socialdemokratiska partiet. En tradition där radikala socialdemokrater som viker av från en rent nyliberal agenda ska avföras. Helt uppenbart har medier agerat megafon för socialdemokrater vars syfte är att få bort Juholt. I denna kamp är alla medel tillåtna för att fabricera lögner och halvsanningar i syfte att få bort en partiledare man inte gillar.

Kanske måste Juholt gå, kanske förtjänar han det, men historien om hur det skedde på sannolikt helt felaktiga grunder, riggat som en fälla inifrån den nyliberalt orienterade högersocialdemokratin i Stockholms län, står då inför att avslöjas. Och medierna når återigen ett bottennapp, i sin lösnummerförsäljning och jakt på bra villebråd.

DANIEL SUHONEN

chefredaktör för den socialdemokratiska tidskriften Tiden

”Jag varnade själv valberedningen”

blog.svd.se
Annons
Annons
X

Kanske måste Juholt gå men historien om hur det skedde på sannolikt helt felaktiga grunder, riggat som en fälla inifrån den nyliberalt orienterade högersocialdemokratin i Stockholms län, står då inför att avslöjas, skriver Daniel Suhonen.

Foto: ANDERS WIKLUND/SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X