Annons

Dramatiska svängningar i känsloläget

Publicerad

**Det mest påtagliga **symptomen hos personer med emotionell instabilitet/borderline personlighetssyndrom är de dramatiska svängningarna i stämningsläge. Vredesutbrott, dramatiska utspel, provocerande självdestruktivitet och impulshandlingar är vanliga.

Svårigheter i relationer till andra kan höra ihop med svårigheter i att sätta sig in i hur andra tänker och känner. Verkliga eller befarade separationer upplevs som starkt ångestframkallande och undviks därför med alla medel. Inte sällan leder också separationsupplevelser eller andra motgångar till hot om självmord.

Annons
Annons
Annons
Annons