X
Annons
X

John Sjögren: Dragningen till Gud en erotisk kraft

William Blakes skiss ”Treenigheten” pryder omslaget till ”God, sexuality and the self”.
William Blakes skiss ”Treenigheten” pryder omslaget till ”God, sexuality and the self”. Foto: The British Library Board

I Romarbrevets åttonde kapitel skriver Paulus: ”Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord.” Dessa ”rop utan ord”, eller ”outsägliga ­suckar” som det heter i 1917 års betydligt mer poetiska översättning, brukar i engelska bibelöver­sättningar få bli just sighs (suckar) eller groans ­(stönanden). Ord onekligen laddade med erotiska konnotationer. Här antyds alltså att bönen skulle kunna vara ett ordlöst möte med Anden, ett möte av närmast erotisk art.

William Blakes skiss ”Treenigheten” pryder omslaget till ”God, sexuality and the self”.

Foto: The British Library Board Bild 1 av 2

Andrej Rubljovs ikon ”Den gammaltestamentliga treenigheten”

Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X