Annons

Johan Lagerkvist:Dragkamp om världsmedvetandet

Nya tekniker och medier har skapat en global informationsarena där identiteter och världsbilder står på spel. Kontrollen av bildströmmar över internet och kabel-tv har blivit viktigare än territoriella gränspatrulleringar.

Under strecket
Publicerad

Varför har det land som uppfann Hollywood och Madison Avenue haft så svårt att föra ut en positiv bild av sig själv i omvärlden? Det frågade sig den amerikanske kongressledamoten Henry Hyde i december 2001. För många i policykretsar bestod svaret i borttynandet av US Information Agency, den organisation som skulle vinna över världsopinionen på USA:s sida i det kalla kriget. Privata filmproducenter och nyhetsstationer som CNN ansågs plötsligt inte kunna förmedla de amerikanska värdena till en oförstående omvärld. Det behövdes nya krafttag.

Ett sådant var att den före detta pr-konsulten Charlotte Beers blev ansvarig för Bushadministrationens ”offentliga diplomati”. Fram till sin avgång i mars 2003 arbetade Beers hårt, i syfte att vinna ”själar och hjärtan” utomlands. I vilken utsträckning hon som tidigare var i ledningen för pr-byrån JWT har lyckats med att sälja in en nyförpackad bild av USA kan naturligtvis diskuteras. Men det står utom tvivel att en ny amerikansk mediestrategi som rymmer både nationella och internationella dimensioner är på frammarsch. Under pågående krig mot terrorismen har vi fått veta att krigstränade ”inbäddade reportrar” står under militär kontroll och kunnat läsa om hur militära operationer genomförs mot utländska staters tv-stationer. Däremot får vi sällan höra om de alltmer offensiva amerikanska diplomatiska påtryckningarna mot andra länders mediesystem.

Annons
Annons
Annons