Annons

”Drabbar skolans öde även universiteten?”

Foto: Veronica Johansson

Den väg som föreslås i en statlig utredning innebär att universiteten kommer att utsättas för oprövade experiment på motsvarande sätt som den svenska skolan. Det skriver professor Pontus Braunerhjelm.

Under strecket
Publicerad

Den i särklass viktigaste framtidsfrågan för svenskt vidkommande togs nyligen upp på DN Debatt (24/1) av Hans-Olov Adami med flera: Hur försvara och förstärka den svenska kunskapsbasen i en allt mer hårdnande internationell konkurrens? Debattörerna pekar på de små stegens process, det vill säga att en förändring sker förhållandevis obemärkt ända tills den är uppenbar för det stora flertalet. Romarrikets fall brukar fastställas till 476 efter Kristus men påbörjades långt innan, det exakta årtalet fastslogs långt senare. Det är alltså viktigt att i ett tidigt skede ta fasta på förändringarna och inte bländas av att kunskapsnivåer fortfarande kan förefalla höga.

Kunskapsbasen är grunden för ett avancerat näringsliv, en stark tillväxt, de svenska välfärdssystemen och ett högt välstånd. Börjar den urholkas kommer det att slå brett mot det svenska samhället – från individnivå till svensk industri. Konkurrenskraften i särskilt den mer högförädlande produktionen kommer att försvagas, löner och skattebaser minska.

Annons
Annons
Annons