Annons

Thomas Engström:Dostojevskij och rättvisans teologi

I Fjodor Dostojevskijs romaner presenteras en konkret syn på rätten och rättvisan, där ett kristet kärleksbudskap samsas med Dirty Harry-tongångar.

Publicerad

Under senare årtionden har law and literature vuxit fram som en ny forskningsgren där jurister och litteraturvetare samarbetar. Juristerna läser skönlitteratur som rättsfall och rättsfilosofiska inlägg, medan litteraturvetarna analyserar lagtexter och avtal som litteratur. Det är märkligt att det inte har skett långt tidigare.

Att studera Fjodor Dostojevskijs böcker ur rättsligt och moraliskt perspektiv är närmast överväldigande. Allt finns där: synen på advokaterna, åklagarna och domarna, på rättens möjligheter att åstadkomma rättvisa, på ansvar och skuld, på straffet… Särskilt i ”Brott och straff” och ”Bröderna Karamazov” är rätten ett centralt tema. Författaren själv var i kontakt med det ryska rättssystemet vid några olika tillfällen (när han dömdes till straffarbete i Sibirien för sitt samröre med en radikal gruppering, och i samband med olika arvstvister). Han deltog också som journalist synnerligen aktivt i tidens debatt om olika kända rättsfall. Det är förstås rimligt att anta att han präglades av dessa erfarenheter i sitt skrivande.

Annons
Annons
Annons