Don Quijote slog upp frihetens port

Don Quijote är inte den moderna människan, men han förebådar henne. Han är sanningssökaren som förbryllas av det svindlande spelet av fiktioner och sanningar som löper in i varandra. När han lägger av sig riddarmasken får det konsekvenser för mänskligheten.

Under strecket
Publicerad
Annons

Varför oroar det oss att Don Quijote är läsare till ”Don Quijote” och Hamlet åskådare till ”Hamlet”? Frågan är Borges, citerad av Carlos Fuentes i en av otaliga kommentarer kring ”Don Quijote” som under året översköljt den spansktalande världen. Man firar 400-årsminnet av publiceringen av Cervantes ”Den snillrika riddaren Don Quijote av la Mancha”, del I. Redan när boken kom ut var succén given, vilket föranledde en viss Tordesillas att författa en falsk del II. Vederläggningen av falsariet delegerades med sedvanlig cervantesk genialitet till romangestalten. Läsaren kan i stegrande grad bara dela de diktade personernas förundran inför det faktum att deras göranden och låtanden finns nedskrivna och står att läsa i en tryckt bok.

”Don Quijote” är ett brytningsverk. I likhet med Shakespeares dramer, tillkomna under samma tid, är boken en berättelse på tröskeln till det moderna. Med Juan Goytisolos sammanfattande ord: ”Cervantes inleder moderniteten inom litteraturen”.

Annons
Annons
Annons