Hans-Roland Johnsson:Don Juan – från förförare till förövare

Var Don Juan en harmlös kvinnotjusare och vivör, eller en patetisk förövare som gjorde sig skyldig till sexuella övergrepp? Den ibland flytande gränsen mellan det sexuella och det brottsliga som aktualiserats av metoo har även varit ett återkommande tema i flera västerländska klassiker, från Shakespeare och Mozart till Molière och Kierkegaard.

Under strecket
Publicerad
Errol Flynn som Don Juan och Viveca Lindfors som drottning Margaret i filmen ”Don Juans äventyr” från 1948.

Errol Flynn som Don Juan och Viveca Lindfors som drottning Margaret i filmen ”Don Juans äventyr” från 1948.

Foto: IBL
Annons

Mer än andra teman präglas den västerländska litteraturen av otaligt varierande skildringar av å ena sidan för­älskelse och erotiskt spel och å den andra brott mot både lag och moral. Inte så sällan finner man dessa två teman kombinerade – den medeltida Tristan-sagan och 1800-talets romaner om äktenskaplig otrohet är bara två exempel. Många litterära texter handlar om svårigheter för älskande par att överkomma sociala hinder och missförstånd. Detta är ett litterärt produktivt ämne, eftersom hinder möjliggör spännande dramatiska situationer. I komedier och liknade verk – från den grekiske förfat­taren Menandros till Jane Austen – övervinns hinder, till skillnad från i tragedier – som ”Romeo och Julia” eller ”Anna Karenina” – där hindren leder till ett olyckligt slut.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons