Annons
Gäst

Domstolarna skyddar inte bara mot en ond stat

Foto: Henrik Montgomery/TT
Publicerad

Jag och några andra yngre domare satt och pratade vid middagen efter en konferens. Samtalet kom in på domstolarnas oberoende. En kollega uttryckte att det nog var viktigt att lagarna var utformade så att domare kunde stå fria från påtryckningar, men han tvivlade en smula på om allt sådant verkligen skulle spela någon roll i praktiken. Han föreställde sig att vid ett fascistiskt maktövertagande – jag tror att han för sin inre syn såg riksdagshusbränder och marscherande stormtrupper – skulle rättsstaten inte ha mycket att sätta emot i alla fall.

På sätt och vis var hans osentimentala skepticism ganska nykter. Domstolarna kan inte på egen hand utöva någon fysisk makt. Men man ska nog inte underskatta kraften i den gamla och goda idén om lagstyre, förutsatt att rättsstatens institutioner ges rätt förutsättningar.

Annons
Annons
Annons