Domstolar struntar i riskbedömning

Socialtjänsten brister i bedömningar som rör vård och boende för barn. Var fjärde socialtjänst vidtar inga extra åtgärder vid misstanke om våld inom familjen i samband med vårdnadstvister. Det visar en ny studie från Lunds universitet.

Under strecket
Publicerad
Annons

När föräldrarna inte kan enas vid en skilsmässa hamnar barnen i kläm. Därför ska barnets bästa stå i centrum vid alla beslut om vård, umgänge och boende, enligt föräldrabalken. Vid en djup vårdnadstvist kan socialtjänsten arrangera samarbetssamtal med föräldrarna. Men ny forskning vid Lunds universitet visar på brister i socialtjänstens arbete.

I en enkätundersökning till landets kommuner svarade var fjärde socialtjänst att de inte vidtar några extra åtgärder under ett samarbetssamtal med föräldrarna, även om det finns starka indikationer på en djupare konflikt eller våld inom familjen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons