X
Annons
X

Domstolar kan tvingas skaffa tolkar

Bristande tolkning vid rättegångar hotar rättssäkerheten. Nu föreslås en lagändring som kan tvinga domstolar att erbjuda rättstolkar till alla som begär det.

I dag avgör domstolarna om det finns behov av tolk vid en förhandling. Men en statlig utredning föreslår en lagändring, baserad på ett EU-direktiv, som skulle förstärka de misstänktas rätt i samband med både förhör och rättegångar. Blir lagen verklighet ska en tolk utses redan om en misstänkt begär det - och det ska i första hand vara en auktoriserad rättstolk.

– Det blir en förstärkt rätt för misstänkta och tilltalade under hela processen, säger Jennie Bergling, advokatfiskal på Kammarkollegiet, den myndighet som auktoriserar tolkar.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X