Annons

Domstol söker stöd efter skarp kritik mot Nobelcentret

Efter Riksantikvarieämbetets skarpa yttrande söker nu Mark- och miljödomstolen stöd hos kommunstyrelsen för sitt beslut gällande Nobelcentret på Blasieholmen.

– Vi har ansett det nödvändigt att skicka yttrandet vidare, säger Julia Jourak, beredningsjurist på Mark- och miljödomstolen.

Under strecket
Publicerad

En datorgenererad bild av Nobelcenter på Blasieholmen i Stockholm, som förslaget ser ut i juni 2016. Vyn är tagen från söder, med den allmänna parken i förgrunden. 

Foto: David Chipperfield Architects/Handout

En datorgenererad bild av Nobelcenter på Blasieholmen i Stockholm.

Foto: David Chipperfield Architects/Handout

En datorgenererad bild av Nobelcenter på Blasieholmen i Stockholm, som förslaget ser ut i juni 2016. Vyn är tagen från söder, med den allmänna parken i förgrunden. 

Foto: David Chipperfield Architects/Handout
En datorgenererad bild av Nobelcenter på Blasieholmen i Stockholm, som förslaget ser ut i juni 2016. Vyn är tagen från söder, med den allmänna parken i förgrunden. 
En datorgenererad bild av Nobelcenter på Blasieholmen i Stockholm, som förslaget ser ut i juni 2016. Vyn är tagen från söder, med den allmänna parken i förgrunden.  Foto: David Chipperfield Architects/Handout

Riksantikvarieämbetets yttrande kom i slutet av september. Man beskriver skadan på riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården som ”påtaglig”. Den statliga myndigheten pekar även på att stadsfronten flyttas fram på bekostnad av vattenrummet, begrepp strikt reglerade i Miljöbalken.

Annons
Annons
Annons