Domstol godkänner slöjförbud

Under strecket
Publicerad
Annons

Ankara Europadomstolens godkännande av det turkiska förbudet mot att bära huvudduk vid universiteten retar landets regering.
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (ett organ inom Europarådet) avvisade i torsdags ett överklagande från en turkisk studentska, som hävdade att huvudduksförbudet vid universiteten strider mot yttrandefriheten, religionsfriheten och andra grundläggande mänskliga rättigheter.
Domstolen fastslog att huvudduksförbudet grundas på den princip om ett sekulärt samhälle och jämställdhet som enligt den turkiska författningen ska garantera att demokratiska värderingar råder och att staten inte gynnar någon enskild trosriktning.
Men den konservativa regeringen, med rötterna i den islamiska rörelsen, hävdar att den ingalunda måste rätta sig efter utslaget och säger att den tänker kämpa vidare för att få huvudduksförbudet upphävt. Regeringen överväger att hålla en folkomröstning om huvudduksförbudet. tt-ap

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons