Annons
X
Annons
X

Dömda nämndemän dömer andra

Trots att de själva är dömda har 25 nämndemän fortsatt att döma i svenska domstolar de senaste åren, uppger Aftonbladet. Många av dem väljer att aldrig berätta om sina domar.

Av TT
(uppdaterad)

Thed Adelswärd, ordförande i Sveriges Domareförbund, tycker att granskningen visar att det bör finnas en kontroll av nämndemän.

– Det förefaller mig som att det inte är ett tillräckligt bra system. Självklart måste det kontrolleras om nämndemän gjort sig skyldiga till brott, säger han.

Ett alternativ, enligt Adelswärd, skulle kunna vara lagstiftning om utdrag ur belastningsregistret. Ett annat är att partierna som nominerar blir striktare.

Annons
X

Nämndemän har laglig rätt att ha kvar uppdraget så länge de bara dömts till böter.

Flera har nu fått sparken eller självmant lämnat sina uppdrag.

– Det är naturligtvis beklagligt att vi har nämndemän som har gjort sig skyldiga till brott. Det kanske inte är några riktigt allvarliga saker det rör sig om, men det är ändå brott, säger Krister Hammarbergh, riksdagsledamot och talesperson för Moderaterna i rättsfrågor.

Inom kort kommer riksdagspartierna att ha rundabordssamtal om tillsättningen av nämndemän. Hammarbergh tycker att detta är en aspekt som bör tas upp under samtalen.

– Samtalen gäller vilka personer vi tillsätter och hur. Det är lämpligt att ta upp det här problemet då, säger han.

– Frågan är förstås var man ska dra gränsen. Ett lindrigare trafikbrott för många år sedan kanske inte bör utgöra något hinder, men om man nyligen gjort sig skyldig till ett allvarligare brott ska man inte sitta och döma andra.

En brist i det nuvarande systemet är att det saknas tydligt granskning av nämndemännens lämplighet. Men Hammarbergh påpekar att det är partierna som nominerar nämndemännen.

– Vi nämndemän lever på allmänhetens förtroende. Därför är grundprincipen självklar, har man blivit dömd är man inte lämplig som domare, även om det ligger långt bak i tiden, säger Lars Lassinantti, ordförande för nämndemännens riksförbund, till TT.

Han tror inte att nämndemännen skulle ha något emot att bli mer noggrant granskade. Partierna bör stå för en del av kontrollen av blivande nämndemän, men även domstolarna, anser Lassinantti.

– Domstolen borde vilja veta vilka som sitter och dömer. Det kan dessutom hända mycket mellan nomineringen och dagen de börjar arbeta, säger han.

När en juristdomare ska utses lämnar Domarnämnden förslag på flera kandidater till regeringen. Innan dess begärs, i motsats till när det gäller nämndemännen, ett utdrag ur belastningsregistret.

– Det händer att folk förekommer i belastningsregistret, men det handlar ofta om till exempel hastighetsöverträdelser eller andra trafikförseelser. Hittills har det inte påverkat våra förslag, säger Ragnar Palmkvist, kanslichef på Domarnämnden, till TT.

Om en domare däremot begår brott under sin anställning kan Statens Ansvarsnämnd fatta beslut om avsked. Men en dom betyder inte per automatik ett avsked. En domare i Halmstad dömdes till exempel förra året för rattfylleri, men fick stanna kvar på sin tjänst. I Högsta domstolen arbetar en domare som för ett par år sedan dömdes för sexköp.

Stockholm TT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X