Annons
X
Annons
X

Dömda för skakvåld kan få resning

Två svenska pappor som dömts för att ha utsatt sina spädbarn för skakvåld, kan inom kort få resning. I det ena fallet har Riksåklagaren tillstyrkt resning, och mannens advokat har begärt att pappan ska försättas på fri fot i väntan på Högsta Domstolens beslut.

Den ena pappan dömdes i hovrätten 2005 till fem års fängelse för att ha skakat ihjäl sitt sex veckor gamla barn. Tingsrätten hade tidigare kommit med en frikännande dom eftersom det inte ansågs klarlagt att pappan var den som utsatt barnet för skakvåldet. Men hovrätten ändrade alltså tingsrättens dom efter att ha hört flera sakkunnigvittnen.

Barnet, som avled när det satt i en barnstol i familjens bil, ansågs av sakkunnigvittnena ha utsatts för trubbigt våld mot huvudet och att pappan var den enda som kunde ha gjort detta.

Mannen överklagade hovrättsdomen, men Högsta Domstolen sade nej till prövningstillstånd och hovrättens dom vann laga kraft 2007.

Annons
X

I år lämnades en ny resningsansökan in till Högsta Domstolen. Där åberopades ny bevisning och utlåtanden från både internationella och svenska experter. Socialstyrelsens Rättsliga Råd har också lämnat ett yttrande där docent Peter Krantz konstaterar att det kan finnas andra orsaker till barnets skador än skakvåld:

”Det är möjligt att dessa förändringar uppkommit spontant av annan orsak som dock inte kunnat klarläggas, men det faktum att barnet var för tidigt fött med en besvärlig förlossning och sannolikt drabbats av blodförgiftning och gulsot, kan ha gynnat uppkomsten av dessa blödningar”, skriver Peter Krantz och fortsätter:

”Sannolikheten för ett icke våldsrelaterat uppkomstsätt kan inte anses vara helt obetydlig”.

I går kom beskedet att Riksåklagare Björn Ericsson tillstyrker resning och han skriver i ett yttrande att utgången i tidigare dom sannolikt hade blivit en annan om de nya medicinska rönen varit kända.

Han har redan suttit frihetsberövad under lång tid, och domen mot honom bygger på medicinska slutsatser.
Mannens advokat Percy Bratt

Mannens advokat Percy Bratt säger att det nu står klart att resningsansökan och experternas utlåtanden visar att barnets skador kan ha uppkommit på annat sätt än genom skakvåld. Därför har han också begärt att mannen ska försättas på fri fot i väntan på Högsta Domstolens beslut.

– Han har redan suttit frihetsberövad under lång tid, och domen mot honom bygger på medicinska slutsatser. När det nu står klart att det kan finnas andra orsaker till barnets skador, så undanröjs förutsättningarna för straffansvar, säger Percy Bratt.

Han pekar också på att diagnosen ”shaken baby syndrome”, eller skakvåld, är omtvistad och att det kan sitta fler oskyldigt dömda pappor i fängelse.

– Den slutsatsen har man ju dragit i England och andra länder, där det också kommit en rad friande domar, säger Percy Bratt.

Även i ett annat fall där en pappa dömts för grov misshandel genom skakning av sitt två veckor gamla barn är en resningsansökan inlämnad. Mannen, vars straff skärptes i hovrätten till fyra års fängelse 2009, har även han i sin resningsansökan hänvisat till internationella experter som pekar på att det kan finnas andra orsaker till barnets skador än skakvåld. Rättsliga Rådet har lämnat ett utlåtande, och Riksåklagaren väntas inom kort ta ställning i fallet.

LÄS ÄVEN:
Vården går till kamp mot skakvåld

Testa dig i senaste veckornas nyhetsquiz

V40 | Vad misstänks partiledaren för? quiz.svd.se V 39 | Vad heter den omstridda boken? quiz.svd.se V 38 | Bäst betalda fotbollsspelaren? quiz.svd.se
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X