X
Annons
X

Domar i Gillbergmålet fastställda

Hovrätten för västra Sverige fastställde i dag de fällande domarna mot professor Christopher Gillberg och Göteborgs universitetets rektor Gunnar Svedberg för att underlaget till Gillbergs dampforskning inte lämnades ut.

Både åklagaren och Gillberg hade överklagat tingsrättens dom. Gillberg dömdes i tingsrätten till villkorlig dom och 50 dagsböter för tjänstefel sedan han trotsat både kammarrättens dom och sin arbetsgivare genom att inte lämna ut materialet. Gunnar Svedberg dömdes till 40 dagsböter för tjänstefel för att han inte lyckats förmå Gillberg att lämna ut materialet. Universitets ordförande Arne Wittlöv friades däremot helt av tingsrätten. Hovrätten fastställde även den domen.

Sociolog Eva Kärfve och barnläkare Leif Elinder har tillsammans krävt att materialet skulle lämnas ut men Gillberg vägrade med hänvisning till att han lovat de inblandade i studien att ingen utomstående skulle få ta del av uppgifterna.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X