Dollarfebern ger sänkta bolåneräntor

Dollarfebern gör boendet billigare. Bolåneinstituten har i dagarna sänkt sina bundna boräntor på bred front som en följd av fallan-de obligationsräntor.

Under strecket
Publicerad
Annons

En fortsatt fallande dollar gynnar amerikansk export och missgynnar europeisk. Förväntningar om dämpad konjunktur i Europa sätter press nedåt på långräntorna, vilket får svenska banker och låneinstitut att justera ned sina bundna boräntor.
Riksbanken har blivit något mera positivt inställd till konjunkturen på sikt. Men faktum är att dollarutvecklingen för tillfället, och kanske också i ett längre lopp, kommer att spela en betydande roll för konjunkturen i eurozonen och Sverige.
Fortsätter dollarförsvagningen kan konjunkturen komma att bromsa in och då ligger räntorna still eller till och med faller. Det innebär således en nedåtlutad trend för de bundna boräntorna. Stärks dollarn och Europakonjunkturen tar fart blir riktningen den motsatta.

Riksbankens ljusare konjunkturbedömning innebär oförändrad styrränta i det korta perspektivet och något högre i det längre. Men om de mera positiva signalerna snabbt växlar över till mera negativa, är situationen en annan.
För privatpersoner med rörlig boränta blir
därför den 16 oktober ett intressant datum. Då offentliggör Riksbanken sin tredje inflationsrapport och reporäntebeslutet från det penningpolitiska mötet dagen innan.

Annons
Annons
Annons