Dölja problemen Provocerande mjuk Vi stöder folkresningen mot boskatterna Förnyelse under droppstället

Under strecket
Publicerad
Annons

SKOLA | Thomas Östros blandning
RPS | Polisens kravalltaktik
Replik | Skattebetalarna
AMS rapporterade i går att var tredje ung person i framtiden skulle behöva välja vårdyrket för att vi ska klara av att lösa vårdkrisen. Eftersom det inte ter sig realistiskt återstår möjligheten att tillåta arbetskraftsinvandring. Båda alternativen är dock orealistiska om inte lönerna inom vårdsektorn höjs. Och för att lönerna ska kunna höjas krävs att den svenska tillväxten tar fart. Då håller det inte att andelen svenskar i arbetsför ålder som verkligen arbetar minskar år från år. Ironiskt nog är utvecklingen allra sämst i landstingen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons