Annons
Kommentar

Daniel Svensson/Peter Benson:Dolda värden i Insplanet och explicita värden i SCA

INSPLANET: Vad vi tror är en riktigt fin lönsamhet döljs fortfarande bakom massiva investeringar i marknadsföring. På sikt bör värden komma i dagen för den webbaserade försäkringsförmedlaren. Bolagets satsning på begagnade bilar är en ny joker i leken.

SCA: En av Börsplus favoriter i kategorin sparaktier har på drygt fyra månader givit runt tre årsavkastningar i takt med att skogen gått från ”dolt värde” till att få ett mer explicit värde på börsen.

Under strecket
Publicerad
Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.
Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Updates är Börsplus format för korta kommentarer om en eller flera aktier. Update om en aktie kan vara drivet av en aktuell händelse. Updates kan också ge åsikter om ett bolag där Börsplus inte gjort en mer komplett analys.

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons