Annons

Dogmer fara för världen

Vetenskapsmän och politiker måste på nytt ta upp kampen mot religiösa dogmer. Homosexuella stenas i Iran, smittade män utan kondomer skapar oerhörda tragedier i Afrika och abortmotståndet skördar tiotusentals kvinnors liv världen över, skriver folkhälsominister Morgan Johansson, som varnar för religioners maktanspråk.

Publicerad

En gång för länge sedan, det måste väl ha varit i mitten av 1980-talet, hände det sig att man läste i tidningen om diskussionen i USA om religion och vetenskap. Man kunde läsa om knäppa lokalpolitiker som fattade beslut om att evolutionsteorin inte skulle få läras ut i deras skolor, i vart fall inte om inte Bibelns skapelseberättelse framställdes som lika trovärdig, och man förundrades över att det verkligen fortfarande fanns människor med en så inskränkt syn.

För det var ju så man såg det med svenska ögon. Striden mellan religion och vetenskap var en gång för alla avgjord. Kraftmätningen mellan förnuftstro, logik och vetenskap å ena sidan, och religiösa dogmer å den andra, hade startat med 1700-talets upplysning och med män som Voltaire, Rousseau och Kant som förgrundsgestalter. ”Krossa den skändliga!”, var Voltaires stridsrop mot den katolska kyrkan.

Annons
Annons
Annons